Uniwersytet Łódzki                         Uniwersytet Otwarty

W dniu 1 października 2015r. decyzją Rektora Uniwersytetu Łódzkiego został powołany Zespół ds. Uniwersytetu Otwartego. Zadaniem Zespołu jest wspierane nauczycieli akademickich w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele mogą też wykorzystać platformę do wspomagania zajęć realizowanych tradycyjnie uzupełniając je dyskusją na forum, udostępnianiem dodatkowych materiałów do zajęć w multimedialnej formie, wymianą plików oraz pracą grupową koordynowaną z użyciem narzędzi platformy.

Kurs na platformie eCAPMUS UŁ zakładany jest na podstawie formularza założenia nowego kursu.

Zespół do spraw Uniwersytetu Otwartego zaprasza nauczycieli akademickich zainteresowanych zastosowaniem nowych technologii w kształceniu akademickim na szkolenie stanowiące wprowadzenie w problematykę edukacji zdalnej. Jego celem jest zapoznanie nauczycieli akademickich z najważniejszymi pojęciami i ideami e-learningu (e-edukacji).

Program 8-godzinnego szkolenia obejmuje zarówno zagadnienia metodyczne (część 1), jak i związane z obsługą platformy e-learningowej Moodle (część 2) funkcjonującej w Uniwersytecie Łódzkim.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy pod adresem:uniwersytetotwarty@uni.lodz.pl.

Dalsze informacje są dostępne na stronie Uniwersytetu Otwartego.

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
ds. Uniwersytetu Otwartego
mgr inż. Adrian Witczak
adrian.witczak@uni.lodz.pl